top of page

Novetats en la Regulació del Lloguer i el seu Impacte en l'Habitatge d'ús turístic a Andorra


El Govern ha presentat recentment el "Projecte de llei de mesures d'estímul i d'estabilitat del mercat d'arrendament d'habitatges", una iniciativa que aporta canvis substancials al mercat del lloguer. En aquest article, ens centrarem en com aquestes modificacions poden afectar els Habitatges d'ús turístic, un sector en ràpid creixement.


Apartament de lloguer per a turistes com a exemple de 'Habitatge d'ús turístic
Imatge d'un apartament turístic, il·lustrant el potencial de l'"Habitatge d'ús turístic" en el mercat actual

Noves Normes per a Contractes de Lloguer


Segons el nou projecte de llei, els inquilins podran sol·licitar una pròrroga dels contractes de lloguer vigents durant l'any 2024. Aquesta pròrroga serà de quatre anys per a contractes formalitzats el 2015 o abans, amb un augment màxim en la renda del 4% més l'IPC de l'any anterior. Per a contractes més recents, les condicions de pròrroga i augment de la renda variaran.


Què significa per a l'"Habitatge d'ús turístic"?


Una de les mesures addicionals en el projecte és la prolongació de la prohibició temporal de noves autoritzacions d'Habitatge d'ús turístic (HUT) en apartaments i estudis, incloent-hi la categoria de 5 estrelles. Això podria significar una major estabilitat i menys competència en el mercat de lloguer turístic a curt termini.


Excepcions i Clàusules Especials


El projecte de llei introdueix algunes excepcions. Per exemple, no s'aplicaran pròrrogues forçoses a contractes amb un lloguer superior a 2.000 euros mensuals. A més, s'introdueixen excepcions pels contractes d'arrendament per a residència habitual i permanent subscrits amb persones amb una autorització de residència sense activitat lucrativa.


Conclusió


El nou projecte de llei aporta canvis significatius al mercat del lloguer que podrien tenir un impacte en l'Habitatge d'ús turístic. Encara que la iniciativa busca donar més poder als inquilins i estabilitzar el mercat, també introdueix restriccions que podrien afectar els propietaris d'habitatges destinats al lloguer turístic.


Si t'interessa saber més sobre els Habitatges d'ús turístic, aquest és el moment d'estar atent als canvis legals i adaptar la teva estratègia d'inversió en conseqüència.


Comments


bottom of page