top of page

Legal warning

IDENTIFICACIÓ
AndBNB, amb domicili a Andorra, i amb NRT L-716427-K.

ACCEPTACIÓ DE L'AVÍS LEGAL
Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús del Lloc Web que AndBNB posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o de pagament, desenvolupades al Lloc Web. L'accés o la navegació a aquest lloc web implica acceptar i coneixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. L'accés no implica l'establiment de cap tipus de relació entre AndBNB i l'usuari.

CONTINGUTS
Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús del Lloc Web que AndBNB posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o de pagament, desenvolupades al Lloc Web. L'accés o la navegació a aquest lloc web implica acceptar i coneixer les advertències legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. L'accés no implica l'establiment de cap tipus de relació entre AndBNB i l'usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
AndBNB és titular o té les llicències corresponents sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial de aquesta pàgina web, així com dels continguts disponibles a través d'ella. En cap cas s'entendrà que l'ús del Lloc Web suposa la cessió d'aquests drets a l'Usuari, ni que l'Usuari tingui cap dret d'explotació sobre ells, més enllà de l'ús estricte necessari per al correcte ús del Lloc Web.

RESPONSABILITAT I GARANTIES
AndBNB declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu Lloc Web així com l'absència de virus i components perjudicials. Tanmateix, AndBNB no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis; (b) l'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocorrer; (c) l'absència de virus i/o altres components perjudicials; (d) els danys o perjudicis que qualsevol persona pugui causar que viole les seves sistemes de seguretat.

ENLLAÇOS
Els enllaços a altres pàgines web que puguin existir en els continguts de www.andbnb.com poden conduir a l'Usuari a continguts de tercers. AndBNB no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre AndBNB i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

DURADA I MODIFICACIÓ
Aquest Avís Legal estarà en vigor indefinidament, i AndBNB pot realitzar canvis en els termes i condicions d'aquest Avís Legal.

LLEI APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Aquestes condicions es regiran o s'interpretaran conforme a la legislació andorrana en allò que no estigui expressament establert. AndBNB i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar l'accés o l'ús del lloc web, a la jurisdicció dels tribunals d'Andorra, sense perjudici que les parts puguin acordar un arbitratge.

bottom of page