top of page

Novetats de la Nova Llei d'Inversió Estrangera a Andorra

Després de la pandèmia global, Andorra ha experimentat un augment notable en les inversions estrangeres en béns immobles. Aquest auge ha impulsat el Principat a introduir una nova llei destinada a regular aquestes inversions, assegurant que s'alienin amb el compromís d'Andorra cap al desenvolupament sostenible i els estàndards ambientals. Per als inversors potencials que consideren Andorra com a la seva pròxima destinació d'inversió, comprendre els matisos d'aquesta nova legislació és crucial. Això és el que necessites saber.Real State in Andorra
Béns immobles a Andorra per a inversors estrangers


Objectiu de la Nova Llei

L'objectiu principal de la nova llei d'inversió és gestionar el recent boom en les inversions estrangeres en béns immobles dins d'Andorra. Aquesta legislació no és només sobre regulació; és sobre dirigir aquestes inversions en una direcció que suporti la visió d'Andorra per un creixement sostenible i contribueixi al finançament de polítiques públiques.


Un Model de Tributació Progressiva

En el cor de la llei es troba un model de tributació progressiva. El model està dissenyat per gravar les inversions estrangeres en béns immobles basant-se en el seu valor real, amb taxes que van des del 3% per la primera propietat fins a un 10% per inversions en més de nou propietats. Aquest enfocament escalonat busca equilibrar l'afluència d'inversions amb els objectius de desenvolupament del principat.


Incentius Fiscals per a Propietats de Lloguer

Una característica destacada de la nova llei és el crèdit fiscal ofert als inversors que es centren en el mercat de lloguer. Si estàs invertint en propietats destinades a residència permanent per almenys deu anys, podries optar per aquest incentiu. Aquesta decisió subratlla l'esforç d'Andorra per impulsar la disponibilitat d'habitatges de lloguer, assegurant al mateix temps que aquests incentius no siguin mal utilitzats.


Compliment i Sancions

La llei introdueix un marc clar per a la declaració i pagament d'impostos, requerint que els inversors realitzin un pagament preliminar i completen una autoavaluació abans de formalitzar la seva inversió. Notablement, existeix un règim de sancions per aquells que no compleixin, enfatitzant la importància d'adherir-se a les noves regulacions.


Exempcions i Condicions Especials

Comprendre les exempcions i condicions especials és clau per als inversors. La llei descriu escenaris específics on les inversions estan exemptes de tributació, incloent adquisicions per defunció i contribucions de béns immobles a empreses sota certes relacions familiars. A més, les inversions destinades a activitats comercials, professionals o industrials que contribueixin a la creació d'ocupació també poden qualificar per a exempcions.


Redefinint la Inversió Estrangera

La llei amplia la definició d'inversió estrangera per incloure adquisicions directes de béns immobles, participació en entitats legals que posseeixen béns immobles i involucrament en projectes de desenvolupament. Aquest abast ampliat té com a objectiu capturar una gamma més àmplia d'activitats d'inversió, assegurant una regulació integral.


Canvis Administratius i Tarifes de Processament

Els inversors han de notar el canvi en el règim d'autorització administrativa per a inversions estrangeres, passant d'un sistema de silenci administratiu positiu a un de silenci negatiu. Aquest canvi reflecteix la necessitat d'un examen més minuciós de les sol·licituds d'inversió. A més, la introducció d'una tarifa de processament per a les sol·licituds aclareix i actualitza els càrrecs anteriorment ambigus.


Mirant cap al Futur

Per a aquells que consideren invertir a Andorra, aquesta nova llei representa un canvi significatiu. Tot i que introdueix capes addicionals de regulació i tributació, també obre oportunitats, especialment per a aquells interessats en el mercat de lloguer. Les taxes d'impostos progressives i l'enfocament en el desenvolupament sostenible reflecteixen el compromís d'Andorra amb la gestió responsable del creixement.


A mesura que Andorra es posiciona com un destí principal per a la inversió estrangera, comprendre les complexitats d'aquesta nova llei serà clau per prendre decisions informades. Ja sigui que t'atrau el principat pels seus impressionants paisatges, ubicació estratègica o condicions fiscals favorables, navegar el nou marc d'inversió amb un enteniment clar assegurarà que les teves inversions siguin tant exitoses com sostenibles.


Si necessites més informació, aquí et podràs trobar un enllaç amb la llei al complet.Llei Inversio Extranjera Andorra
.pdf
Download PDF • 291KB

留言


bottom of page