top of page

Programa de Referència - Termes i Condicions

1. **Acceptació dels termes:** En participar en el Programa de Referència, vostè ("Referidor" o "Vostè") accepta aquestes condicions, que s'han d'interpretar en conjunció amb els Termes Generals de Servei d'Andbnb, la Política de Privadesa i qualsevol altra política que pugui ser aplicable.

2. **Elegibilitat:** Només les persones majors de divuit (18) anys i residents legals de la jurisdicció on s'ofereix el Programa de Referència poden participar. Els empleats, directius, directors, agents i representants d'Andbnb i les seves filials estan exclosos de la participació.

3. **Elegibilitat de referència:** La part referida ("Referit") ha de ser un nou usuari d'Andbnb i ha de configurar la seva propietat per a llogar dins dels 90 dies des de la data de referència. El Referit ha de ser el propietari o operador legalment autoritzat de la propietat de lloguer a curt termini.

4. **Comissions:** Les comissions es guanyen després que la propietat del Referit s'hagi llogat a través de la plataforma Andbnb almenys una vegada i s'hagin pagat íntegrament totes les tarifes de transacció d'Andbnb. Andbnb es reserva el dret de retenir comissions durant un període de fins a 60 dies per assegurar-se que la transacció no és fraudulenta o viola qualsevol política d'Andbnb.

5. **Limitacions de comissió:** Les comissions només són vàlides per a la primera propietat del Referit que s'inscrigui a Andbnb. Qualsevol propietat addicional que inscrigui el Referit no donarà lloc a comissions addicionals.

6. **Política de no enviament de correu brossa:** Els referidors han de complir totes les lleis actuals sobre "SPAM". Qualsevol distribució de l'enllaç de referència que pogués constituir un correu electrònic comercial no sol·licitat o "spam" sota qualsevol llei o regulació aplicable està expressament prohibida i serà motiu de terminació immediata del compte del Referidor i exclusió del Programa de Referència d'Andbnb.

7. **Representacions:** Vostè representa que té el permís necessari del Referit per proporcionar a Andbnb les seves dades de contacte. Vostè indemnitzarà i mantindrà indemne a Andbnb de qualsevol reclamació o demanda derivada del seu incompliment en obtenir els permisos necessaris.

8. **Drets d'Andbnb:** Andbnb es reserva el dret de tancar el compte del Referidor i/o del Referit si qualsevol de les parts intenta utilitzar el Programa de Referència de manera qüestionable o incompleix aquests termes i condicions o està en violació de qualsevol llei, estatut o regulació governamental.

9. **No exclusivitat:** La participació en el Programa de Referència no confereix cap dret exclusiu ni privilegi al Referidor, ni crea una relació laboral, empresa conjunta o associació entre Andbnb i el Referidor.

10. **Renúncia de garanties:** El Programa de Referència es proporciona "tal com és" i "segons disponibilitat". Andbnb no ofereix cap garantia, expressa o implícita, sobre el Programa de Referència.

11. **Limitacions de responsabilitat:** En cap cas Andbnb serà responsable de cap dany, incloent sense limitació danys indirectes, incidentals, especials, punitius o conseqüencials, derivats de o en connexió amb el Programa de Referència, independentment de si Andbnb ha estat assessorat de la possibilitat de tals danys.

12. **Controvèrsies:** Qualsevol disputa o reclamació relacionada de qualsevol manera amb el Programa de Referència es resoldrà mitjançant arbitratge vinculant, en lloc de a judici, tret que vostè pugui presentar reclamacions en el jutjat de petita instància si les seves reclamacions qualifiquen.

13. **Canvis en els termes:** Andbnb es reserva el dret d'esmenar, modificar o interrompre el Programa de Referència i aquests termes i condicions en qualsevol moment a la seva única discreció. La seva continuada participació en el Programa de Referència després de qualsevol modificació constitueix l'acceptació d'aquests canvis.

14. **Contacte:** Totes les preguntes o disputes sobre l'eligibilitat per al Programa de Referència seran resoltes per Andbnb a la seva única discreció. Si us plau, dirigeixi qualsevol pregunta o disputa al nostre equip de servei al client.

15. **Llei aplicable:** Aquests Termes i Condicions i qualsevol disputa o reclamació que en derivi o hi estigui relacionada, es regirà i interpretarà de conformitat amb les lleis internes de la jurisdicció on es troba la seu central d'Andbnb, sense tenir en compte qualsevol elecció o norma de conflicte de lleis.

bottom of page